CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH


I. ÁP DỤNG CHO CÁC SẢN PHẨM TẠI CAT MUN SHOP

1. Chính sách.

Cat Mun Shop thực hiện chế độ bảo hành cho khách hàng do lỗi sản xuất đối với những trường hợp sau:

STT

Nội dung

Hướng xử lý

Chế độ bảo hành

1

 Cát không có mùi

Đổi cát mới cho khách

1 tháng

2. Điều kiện khi nhận bảo hành.

– Chỉ nhận bảo hành khi sản phẩm đúng như nội dung mô tả ở mục 1.